در تعریف استراتژی محتوا تأکید ویژه‌ای بر مفاهیم ارزش پیشنهادی برند و خلق تجربه‌ی ویژه برای مخاطب دارد.

هدف‌گذاری (کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت)

توصیف برند (هویت برند، ارزش‌ها، ماموریت، چشم‌انداز و …)

توضیح محصولات و خدمات کسب‌وکار یا فرد

شناخت مشتریان و مخاطب (دموگرافیک و پرسونا)

تحلیل رقبا

تحقیق کلیدواژه

نقشه سفر مشتری

راهنمای نوشتن محتوا (لحن، ساختار، سئو، رنگ‌ها و…)

کانال‌‌‌ها و نحوه توزیع محتوا

تقویم محتوا

شاخص‌های عملکردتولید محتوا براساس نوع کسب و کار