کلاب هاوس چیست و چطور می‌توان در آن عضو شد؟

شبکه اجتماعی جدید مبتنی بر گفت وگو که بسیار مشهور شده است اگر سری به شبکه‌های اجتماعی زده باشید از کلاب هاوس Clubhouse زیاد شنیده‌اید اما این شبکه اجتماعی چیست و چگو  می‌توان عضو آن شد؟ نسخه اندروید کلاب هاوس… Read More